poza_man1

APELUL MARII ADUNĂRI NAȚIONALE DE LA CHIȘINĂU DIN 5 IULIE 2015

Noi, participanții la cea de-a patra Mare Adunare Națională, întruniți la Chișinău, astăzi, 5 iulie 2015, LUÂND ÎN DEZBATERE situația politică, socială și economică actuală, precum și contextul internațional; AVÂND ÎN VEDERE trecutul milenar al poporului nostru, unitatea de limbă, cultură și istorie a tuturor românilor; REAFIRMÂNDU-NE ATAȘAMENTUL la valorile democratice și la adevărul istoric conținut în documentele Marilor Adunări Naționale din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 și 27 august 1991, în Avizul privind aprecierea politico-juridică a Pactului Ribbentrop – Molotov, adoptat de Parlamentul Republicii Moldova la 23 iunie 1990 și în Declarația de la Chișinău a Conferinței Științifice Internaționale Pactul Ribbentrop – Molotov și consecințele sale din 28 iunie 1991; CONSIDERÂND că adoptarea la 27 august 1991 a Declarației de Independență a Republicii Moldova față de U.R.S.S. și recunoașterea de către România a independenței Republicii Moldova a fost un pas necesar, în contextul istoric de la finele veacului trecut, pentru lichidarea consecințelor dezmembrării naționale de la 1940 și apropierea comunităților din cele două state; FIIND CONVINȘI că integrarea României în Uniunea Europeană în 2007 are o importanță fundamentală pentru propășirea poporului român; MENŢIONÂND că dreptul la autodeterminare e o prerogativă a întregii naţiuni, a întregului popor; DECLARĂM: realizarea dreptului la unitate națională al românilor de pe ambele maluri ale Prutului este un deziderat care nu mai poate fi amânat. Dezbinarea națională, așa cum s-a vădit în ultimele decenii, nu duce decât la risipirea mijloacelor materiale și a energiilor spirituale, provocând imense suferințe poporului nostru.

Doar împreună putem făuri un viitor demn pentru cetățenii de pe ambele maluri ale Prutului. ÎNTRU REALIZAREA REUNIFICĂRII NAȚIONALE facem apel către: Toți factorii de decizie din România și Republica Moldova ca, mai presus de ideologiileși interesele de partid, să promoveze solidaritatea națională și să contribuie la reunirea celor două maluri ale Prutului; parlamentele și guvernele celor două state să constituie de urgență grupuri de lucru comune în vederea elaborării unor acte de fundamentare economică, legislativă și politică a Unirii; Președintele României și Președintele Republicii Moldova, ministerele de externe de la Chișinău și București să ia în discuție subiectul viitorului comun al celor două state în organismele internaționale din care fac parte Republica Moldova și România; Parlamentul European, Consiliul European și Comisia Europeană, parlamentele și guvernele țărilor membre ale Uniunii Europene să sprijine acțiunile de apropiere a celor două state românești.

Să ne conjugăm eforturile pentru a întâmpina în 2018 centenarul Marii Uniri printr-o revenire, de data aceasta definitivă, a Basarabiei la sânul Patriei-Mamă, România. VOTĂM în unanimitate, toți cei prezenți, refacerea unității naționale prin unirea Republicii Moldova cu România.  

AȘA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU!  

Votat de participanții la cea de-a patra Mare Adunare Națională. Chișinău, 5 iulie 2015