Persoană fizică

275Redirec?ioneaz? 2% pentru a men?ine aprins? flac?ra românismului în Basarabia! "2% pentru UNIRE" reprezint? procentul din impozitul provenit din anul anterior, physician direc?ionat c?tre organizarea ac?iunilor care ne apropie de momentul Unirii celor dou? state române?ti. Pentru anul ce vine, Platforma Unionist? Ac?iunea 2012 are în plan urm?toarele ac?iuni, care necesit? mari eforturi financiare: - dechiderea unui post de televizine unionist la Chi?in?u: UnireaTV - aducerea a 100.000 de tineri  basarabeni în România în perioada mai-octombrie 2016. - campanie de informare în fiecare localitate din Republica Moldova - ample manifesta?ii stradale la Bucure?ti ?i Chi?in?u Ce trebuie s? faci: Pasul 1:  Descarc? ?i completeaz? Formularul 230 dac? ai fost angajat pe parcursul anului 2015 (exemplu completat) sau Declara?ia 200 dac? ai ob?inut venituri ?i din alte surse;

ASOCIA?IA PLATFORMA UNIONIST? AC?IUNEA 2012 Cod de înregistrare fiscal? 33542482 cont bancar (IBAN): RO81RNCB0088142679350001

Pasul 2: Las? formularul la sediul nostru din Bucure?ti (str. Academiei 35-37, cialis ap.2, sector 1) sau trimite-l scanat pe contact@actiunea 2012.ro. De asemenea, îl po?i depune la administra?ia financiar? de la domiciliul t?u din cartea de identitate (vezi aici sediile ANAF) sau îl po?i trimite prin po?t?. P?streaz? o copie completat? a formularului . Pentru orice alte detalii: 0733696233 (Olga) * Suma nu reprezint? o sponsorizare sau o dona?ie, sildenafil ci reprezint? o parte a bugetului de stat care poate fi direc?ionat? de c?tre fiecare cet??ean în parte c?tre entitatea dorit? de acesta. Dac? nu folose?ti aceast? op?iune, suma respectiv? va fi în mod automat încasat? ?i gestionat? de stat. ** Toate activit??ile pentru care a fost redirec?ionat? suma de 2% din impozitul t?u le vei putea urm?ri atât în pres?, cât ?i pe site-ul nostru oficial www.actiunea2012.ro cu fotografii ?i documente justificative. *** Campania se va încheia pe data de 30 aprilie 2016.

Layout Settings